Σχετικά με Εμάς

 

H εταιρεία συστάθηκε ως Ομόρρυθμος Μελετητική Εταιρεία το 2002, με την ονομασία Γεωτομή και δραστηριοποιείται σήμερα ως Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο "Nubigroup Geoservices & Research" παρέχοντας μέχρι σήμερα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο χώρο των Γεω-υπηρεσιών.
Η ομάδα μας περιλαμβάνει επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των μελετών, τη δημιουργία & ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) και την Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing)

<15 χρόνια> υποστηρίζουμε με Ειλικρίνεια και Συνέπεια τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Επιχειρήσεις στον τομέα των Γεω-υπηρεσιών

 

Κατανοούμε & ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού

 

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις με υπηρεσίες & προϊόντα νέας γενιάς γεω – υπηρεσιών (Geoservices)

Πιστεύουμε στις σύγχρονες Γεω-υπηρεσίες του "Ευ ζην" για μια αρμονική σχέση κοινωνίας - πολιτισμού - περιβάλλοντος

 

Συνεχίζουμε με τις ίδιες αξίες…

 

Πλήρης ικανοποίηση κάθε μοναδικούπελάτη

 

Συνεχής Εξέλιξη...προσαρμογή των υπηρεσιών στις σύγχρονες τάσεις

 

Επένδυση στη γνώση & την καινοτομία...παρέχοντας Νέες Λύσεις!

 

Ειλικρίνεια, Ποιότητα & Αξιοπιστία!Ενδιαφέρεστε να συνεργαστούμε...