Η Διαχείριση και η Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος απαιτεί τη Συνεργασία ...

διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων, Φορέων Λήψης Απόφασης
καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών.

Το «Πρόβλημα» ?

Το «Πρόβλημα»...


H ανεπαρκής διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών


Η μη διαρκής Ενημέρωση και Ενσωμάτωση της Πληροφορίας σε ένα και μόνο ΣύστημαΗ ΛΥΣΗ ... Συνεργασία πάνω σε ένα Χάρτη!

Ενσωματώστε την πληροφορία Θέσης
και συνδέστε την περιγραφική πληροφορία με τα χωρικά δεδομένα.

Μια πλατφόρμα Εφαρμογών... Όλες οι Λύσεις!!!

Βελετιώστε τη Ροή Εργασιών σας...με τις Εφαρμογές της GIS Cloud


 Διαμοιραση της πληροφορίας και των χαρτών... απλά με ένα κλικ!!!


  Ενημέρωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο... Άμεση Συνεργασία!GIS Cloud

Όλες οι Λύσεις... σε Μία Πλατφόρμα


 • Ενσωμάτωση Υφιστάμενων Δεδομένων

 • Δημιουργία & Ενημέρωση Δεδομένων

 • Αναζήτηση & Διαχείριση Δεδομένων

 • Δημιουργία & Διαμοίραση Χαρτών και Δεδομένων

 • Συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο με εφαρμογές tablet | smartphone

 • Σύνδεση Δεδομένων με αρχεία πολυμέσων (φωτογραφίες...)

 • Απλό & Εύκολο Περιβάλλον Εργασίας

 • Πρόσβαση από παντού, οποιαδήποτε στιγμή

 • Εξαγωγή Χαρτών & Δεδομένων

 • Συγχρονισμός με desktop GIS λογισμικά

 • Ενημέρωση των πολιτών - Map Portal

 • και πολλά περισσότερα...


Συλλογή & Ενημέρωση Δεδομένων...

Σε Πραγματικό χρόνο!


Θέαση και ανασκόπηση των χαρτών/δεδομένων στο πεδίο


Πραγματοποιήστε αλλαγές στα δεδομένα σας άμεσα στη θέση που βρίσκεστε


Προσαρμοσμένες Φόρμες Καταγραφής


Συλλογή δεδομένων εκτός σύνδεσης (offline)Συνεργασία... Η Λύση για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Βελτιώστε τη Ροή Εργασιών του Οργανισμού σας!!!