Ξεκινήστε με τις εφαρμογές GIS Cloud


Δημιουργία λογαριασμού GIS Cloud

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό GIS Cloud, μεταβείτε στη σελίδα https://www.giscloud.com/


Επιλέξτε “Εγγραφή” (sign up) και συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.


GIS Cloud

GIS Cloud signup form

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής

 1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 2. Όνομα χρήστη
 3. Κωδικός πρόσβασης
 4. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης
 5. Εγγραφή
 6. Εναλλακτικά μπορείτε να εγγραφείτε μέσω των λογαριασμών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης


Εφαρμογή Mobile Data Collection

Μία απλή και εύχρηστη λύση για τη συλλογή δεδομένων πεδίου σε πραγματικό χρόνο...

Καταγραφή θέσης, περιγραφικά δεδομένα, και αρχεία πολυμέσων μέσα από προσαρμοσμένες φόρμες

Ακολουθήστε τα επόμενα απλά βήματα... για να αρχίσετε να συλλέγετε δεδομένα!

Δημιουργία έργου συλλογής δεδομένων πεδίου

Για να αρχίσετε... μεταβείτε στη σελίδα Mobile Data Collection Portal και Εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (όνομα χρήστη & κωδικό πρόσβασης) ή συνδεθείτε μέσα από το προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα

Mobile Data Collection Portal login

 1. Συμπληρώστε Όνομα χρήστη
 2. Συμπληρώστε Κωδικό πρόσβασης
 3. Συνδεθείτε μέσω των κοινωνικών δικτύων
 4. Επιλέξτε “σύνδεση” για να συνδεθείτε
 5. Επιλέξτε “Δε διαθέτω Λογαριασμό” για να κατευθυνθείτε στη φόρμα εγγραφής


Kάντε κλικ στο κουμπί “Δημιουργία νέου έργου” (Create new project) και καθορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους του έργου συλλογής δεδομένων όπως το "όνομα έργου", τα πεδία της φόρμας καταγραφής...

MDC Portal Create New Project

MDC Portal project form

 1. Όνομα έργου
 2. Πνευματικά δικαιώματα έργου
 3. Περιγραφή έργου
 4. Επιλογή του τύπου του πεδίου και προσθήκη (add new field) στη φόρμα
 5. Εμφάνιση και επεξεργασία των πεδίων που εισάγετε στη φόρμα
 6. Μορφή συλλογής δεδομένων (σημείο / γραμμή / πολύγωνο)
 7. Δημιουργία του έργου


Εγκατάσταση εφαρμογής Mobile Data Collection

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Mobile Data Collection στη φορητή σας συσκευή (smartphone ή/και tablet) για Android ή iOS

MDC Play Store

Είστε έτοιμοι να αρχίσετε τη συλλογή δεδομένων...

Συλλογή Δεδομένων (Mobile Data Collection)

Ανοίξτε την εφαρμογή MDC στη φορητή συσκευή σας και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης

MDC GIS Cloud

 1. Όνομα χρήστη
 2. Κωδικός πρόσβασης
 3. Σύνδεση


Επιλέξτε το έργο σας (project) από την αναπτυσσόμενη λίστα
Πατήστε το κουμπί Φόρμα (Form) για να συμπληρώσετε την φόρμα...

MDC front panel

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα σύμφωνα με τη φόρμα στοιχεία.
Πατήστε το κουμπί Αποστολή (Send) για την αποστολή των πληροφοριών στη βάση δεδομένων του έργου

Η θέση καταγράφεται είτε με το GPS της συσκευής ή μπορεί να σημανθεί χειροκίνητα πάνω στο χάρτη (pinpoint)

MDC form

Επεξεργασία Δεδομένων (Mobile Data Collection)

Μέσα από την εφαρμογή Mobile Data Collection, παρέχεται η δυνατότητα τόσο για την επεξεργασία της γεωμετρίας των αντικειμένων (σημείο/ γραμμή/ πολύγωνο) όσο και των αντίστοιχων περιγραφικών πληροφοριών των πεδίων της φόρμας καταγραφής

Επιλέξτε το έργο σας (project) από την αναπτυσσόμενη λίστα
Πατήστε το κουμπί Χάρτης (Map) για να μεταβείτε στο χάρτη...

MDC polygon editing

Εντοπίστε το αντικείμενο που θέλετε να τροποποιήσετε

Επιλέγοντας το επιθυμητό αντικείμενο, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στην οθόνη...και επιλέγουμε επεξεργασία (Edit). Εάν θέλετε να διαγράψετε το αντικείμενο επιλέξτε Διαγραφή (Delete).


Για την επεξεργασία των περιγραφικών πληροφοριών επιλέγουμε τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας και τροποποιούμε το περιεχόμενο τους.

Για την αποδοχή των αλλαγών επιλέξτε (Accept Edit).


MDC attributes editing

Για την επεξεργασία της γεωμετρίας, επιλέγουμε πρώτα “Ξεκλείδωμα” της θέσης του αντικειμένου (tap here to unlock location) και κατόπιν την επιλογή (Draw a Polygon/Line/select location) αντίστοιχα για πολύγωνα /γραμμές/ σημεία, ώστε να τροποποιήσουμε το αντικείμενο.


Με αυτόν τον τρόπο, στο περιβάλλον του χάρτη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την τροποποίηση του αντικειμένου

 1. Διαγραφή τελευταίου σημείου ή όλων των σημείων του αντικειμένου
 2. Προσθήκη Σημείου
 3. Επιστροφή στη φόρμα, για τροποποίηση των ιδιοτήτων του αντικειμένου και αποθήκευση
 4. Δείκτης: τοποθετείται στη θέση του επόμενου νέου σημείου που θέλουμε να προσθέσουμε


Οπτικοποίηση & Διαχείριση Δεδομένων

Η εφαρμογή Mobile Data Collection Portal προσφέρει πλήρη εποπτεία των έργων συλλογής δεδομένων, καθώς και κάποιες λειτουργίες διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων που συλλέξατε στο πεδίο με τη χρήση της εφαρμογήςMobile Data Collection
MDC Portal

 1. Project Name: Όνομα του έργου Συλλογής Δεδομένων. Αν πατήσετε το <βέλος> δίπλα στην ονομασία του έργου μεταφέρεστε στο αρχικό πάνελ όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο ή να επιλέξετε ένα υφιστάμενο έργο για προβολή και επεξεργασία.
 2. Map: Χαρτογραφική απεικόνιση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στον πεδίο.
 3. Data:Τα δεδομένα που συλλέξατε προβάλλονται σε μορφή πίνακα και είναι διαθέσιμα για επεξεργασία.
 4. Share: Διαμοιράστε ένα έργο σας (project) με άλλους χρήστες GIS Cloud και προσδιορίστε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης όπως συλλογής ή/και ενημέρωσης δεδομένων
 5. Report: Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά (report) που περιέχει όλα τα δεδομένα και τα αρχεία πολυμέσων που συλλέξατε. Αποθηκεύστε τα report στον υπολογιστή σας (Πραγματοποιήστε (ctrl+s) από το πληκτρολόγιο)
 6. Export to CSV: Μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα που συλλέξατε σε μορφή CSV
 7. Log Out: αποσύνδεση
 8. Help: Σε αυτή την καρτέλα παρέχονται πληροφορίες για την χρήση της εφαρμογής σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια.
 9. Data Grid: Εμφάνιση του πίνακα (περιγραφικών δεδομένων) στο χαρτογραφικό περιβάλλον


Εφαρμογή Map Editor

Μία ισχυρή εφαρμογή βασισμένη στην τεχνολογία “cloud computing” για τη δημιουργία, επεξεργασία, μεταφόρτωση (upload), αποθήκευση και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών καθώς και τη δημοσίευση στο διαδίκτυο δυναμικών – διαδραστικών χαρτών

Για να ξεκινήσετε... Ακολουθήστε τα επόμενα απλά βήματα!

Είσοδος στην εφαρμογή Map Editor

Μεταβείτε στη σελίδα https://www.giscloud.com/ και επιλέξτε “σύνδεση”(login) - κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασή σας.

GIS Cloud sing in

GIS Cloud login form

 1. Όνομα χρήστη (username)
 2. Κωδικό πρόσβασης (password)
 3. Επιλέξτε “Σύνδεση” (log in)
 4. ή εναλλακτικά Συνδεθείτε με το λογαριασμό του κοινωνικού δικτύου με τον οποίο εγγραφήκατε


Δημιουργία Χάρτη

Μετά την είσοδό σας, στην κεντρική καρτέλα (Home) εμφανίζονται οι υφιστάμενοι χάρτες σας καθώς και η επιλογή “δημιουργία νέου χάρτη”. Επιλέξτε “Δημιουργία νέου χάρτη”(Create New Map)

GIS Cloud Map Editor Home Tab

create new map in Map Editor

 1. Συμπληρώστε ένα όνομα χάρτη (Map Name)
 2. Επιλέξτε αν επιθυμείτε χάρτη υποβάθρου (Basemap)
 3. Αποθηκεύστε (Save)


Μεταφόρτωση (Upload) Δεδομένων

Για να ξεκινήσετε να εμπλουτίζετε το χάρτη σας, μεταφορτώστε πρώτα τα δεδομένα σας από τον υπολογιστή σας στον αποθηκευτικό χώρο του GIS Cloud λογαριασμού σας

GIS Cloud File Manager

 1. Επιλέξτε την καρτέλα “Εργαλεία” (tools)
 2. Επιλέξτε “Διαχείριση Αρχείων” (file manager)

Map Editor Upload Data

 • Επιλέξτε “Μεταφόρτωση” (Upload)Drag and Drp Files

 • “Σύρετε” (drag & drop) τα αρχεία που θέλετε να μεταφορτώσετε μέσα στο πλαίσιο ή πατήστε “Προσθήκη αρχείου” (Add files)”

Map Editor Data Upload Panel

 • “Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφόρτωσης των αρχείων πατήστε “Κλείσιμο”(Close)

Προσθήκη Επιπέδου (Layer) στο Χάρτη

Map Editor Add Layer

 1. Επιλέξτε την καρτέλα «Επίπεδο» (Layer)
 2. Επιλέξτε “Add Layer” για Προσθήκη Επιπέδου


Map Editor File Manager Panel

 • Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία και πατήστε “Επιλογή” (Select)


Map Editor GIS Layers

 • Το επίπεδο(α) που επιλέξατε θα απεικονιστούν στο χάρτη σαςΕπεξεργασία/Συμβολισμού Επιπέδου (Symbology)

Map Editor Edit Layer

 1. Πηγαίνετε στην “Λίστα επιπέδων” (Layer List)
 2. Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να επεξεργαστείτε
 3. Πατήστε “Επεξεργασία επιπέδου” (Edit Layer)


Map Editor Edit Layer Panelr

 1. Όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται το επίπεδο στον χάρτη
 2. Συμβολισμός επιπέδου (Ενιαίο Σύμβολο)
 3. Κατηγοριοποίηση (διακριτών ή συνεχών τιμών)
 4. Αποθήκευση (Save)Συμβολισμός επιπέδου|Ενιαίο σύμβολο

Map Editor Style tab

 1. Χρώμα συμβόλου
 2. Χρώμα περιγράμματος
 3. Μέγεθος περιγράμματος
 4. Γραμμοσκίαση
 5. Επιλογή συμβόλου
 6. Ολοκλήρωση επεξεργασίαςΣυμβολισμός επιπέδου | διακριτές τιμές

Map Editor symbology distinct values

 1. Στην καρτέλα “Γενικά” (General)
 2. Επιλέξτε τον “Οδηγό” (wizard)
 3. Επιλέξτε κατηγοριοποίηση με «Διακριτές τιμές» (Distinct)
 4. Επιλέξτε το πεδίο διακριτών τιμών από τη λίστα
 5. Επιλογή συμβόλων και χρώματος για κάθε κατηγορία (κλικ στο σύμβολο κάθε κατηγορίας)
 6. ΑποθήκευσηΣυμβολισμός επιπέδου | Συνεχείς τιμές

Map Editor Continuous Values Symbology
Map Editor Values Classification

 1. Στην καρτέλα “Γενικά” (General)
 2. Επιλέξτε τον “Οδηγό” (wizard)
 3. Επιλέξτε κατηγοριοποίηση «συνεχών τιμών» (Continuous Values)
 4. Επιλέξτε το πεδίο «συνεχών τιμών» από τη λίστα
 5. Δηλώστε τον αριθμό των κλάσεων που επιθυμείτε και το εύρος τιμών του πεδίου (παίρνει αυτόματα την ελάχιστη και την μέγιστη τιμή του συνεχούς πεδίου που επιλέξατε) και την χρωματική παλέτα που επιθυμείτε
 6. Πατήστε Υπολογισμός (Calculate)
 7. Επιλογή εύρους τιμών και συμβολισμό για κάθε κατηγορία
 8. Αποθήκευση


Επεξεργασία και Δημιουργία Δεδομένων

Για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας που έχετε μεταφορτώσει (upload) στο λογαριασμό σας (π.χ. ένα shapefile), πρέπει να πρώτα να τα εισάγετε στη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του GIS Cloud Λογαριασμού σας

Εισαγωγή Γεω-χωρικών Δεδομένων στη GIS Cloud (ΒΔ)

GIS Cloud Database Manager

 1. Επιλέξτε την καρτέλα “Εργαλεία” (Tools)
 2. Επιλέξτε “Διαχείριση Βάσης Δεδομένων” (Database Manager)


GIS Cloud DataBase Manager Panel

 1. Επιλέξτε “Εισαγωγή Γεω-χωρικού Αρχείου” (Import Geospatial file)


GIS Cloud File Manager Panel

 1. Επιλέξτε το διανυσματικό αρχείο (vector) που θέλετε να εισάγετε στη βάση δεδομένων (π.χ. Shapefile, kml…)
 2. Πατήστε (Select)


GIS Cloud Import to Database Panel

 1. Δηλώστε Όνομα πίνακα της Βάσης Δεδομένων
 2. Δηλώστε σύστημα συντεταγμένων
 3. Μετασχηματισμός συντεταγμένων σε επιθυμητό σύστημα συντεταγμένων (εάν επιθυμείτε)
 4. Δηλώστε τον τύπο της γεωμετρίας των δεδομένων (σημείο, γραμμή, πολύγωνο)
 5. Εισαγωγή


GIS Cloud Edit and Create Data

 • Το αρχείο τώρα βρίσκετε στη βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμο για επεξεργασίαΔημιουργία νέου επιπέδου (Layer)

Map Editor Create Layer

 1. Επιλέξτε την καρτέλα (Tab) “Επίπεδο” (Layer)
 2. Επιλέξτε “Δημιουργία Επιπέδου” (Create Layer)


Map Editor create layer panel

 1. Αντιγραφή δομής του επιπέδου από υφιστάμενο επίπεδο
 2. Όνομα επιπέδου
 3. Τύπος γεωμετρίας επιπέδου
 4. Σύστημα συντεταγμένων
 5. Προσθήκη πεδίων στον πίνακα του επιπέδου (* Πεδία στον πίνακα του επιπέδου μπορούν να προστεθούν και μετά τη δημιουργία του επιπέδου)
 6. Αντικατάσταση εάν υπάρχει ήδη
 7. Δημιουργία (Create)Προσθήκη πεδίων στον πίνακα του επιπέδου (Layer)

Map Editor Edit Layer

 1. Από τη "Λίστα Επιπέδων" (Layer List)
 2. Κάντε κλικ στο Επίπεδο που θέλετε να επεξεργαστείτε (όπως απεικονίζεται στην εικόνα)
 3. και επιλέξτε "Επεξεργασία Επιπέδου" (Edit Layer)


Map Editor Edit Attributes

 1. Επιλέξτε την καρτέλα “Χαρακτηριστικά πίνακα” (Attributes)
 2. Επιλέξτε “Επεξεργασία χαρακτηριστικών πίνακα” (Edit attributes)


Map Editor Add Field

 1. Όνομα πεδίου
 2. Τύπος πεδίου
 3. Προσθήκη πεδίου


Map Editor Save Attributes

 1. Μετά την προσθήκη των πεδίων, πρέπει να επιλέξετε “Αποθήκευση” (Save) για να ολοκληρωθεί η προσθήκη των πεδίων στον πίνακαΠροσθήκη χαρακτηριστικών στοιχείων (Features)

Δημιουργήστε διανυσματικά δεδομένα από την αρχή (σημειακά, γραμμικά ή πολυγωνικά – ανάλογα με τον τύπο γεωμετρίας του επιπέδου) με υπόβαθρο τους χάρτες σας (raster) ή από χάρτες υποβάθρου (π.χ. Bing Maps) σε ένα επίπεδο (Layer)

Map Editor Add features

 1. Επιλέξτε την καρτέλα (Tab) “Χαρακτηριστικά στοιχεία” (Feature tab)
 2. Επιλέξτε το επίπεδο στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε χαρακτηριστικά στοιχεία
 3. Επιλέξτε “Προσθήκη χαρακτηριστικών στοιχείων” (Add Feature)
 4. Επιλογές εμφάνισης μετρήσεων (measure display) και προσκόλλησης (snapping) κατά την ψηφιοποίηση
 5. Προσθέστε χαρακτηριστικά στοιχεία στο επίπεδο, π.χ. πολύγωνα, ψηφιοποιώντας στην περιοχή εμφάνισης του χάρτη

 • Μετά την προσθήκη του στοιχείου, μπορείτε να ενημερώσετε την αντίστοιχη περιγραφική πληροφορία του στο αναδυόμενο πάνελ όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί
Map editor attribute fill-inΕπεξεργασία γεωμετρίας & περιγραφικής πληροφορίας χαρακτηριστικών στοιχείων

Μετά την προσθήκη χαρακτηριστικών στοιχείων (features) σε ένα επίπεδο (Layer) μπορείτε να τροποποιήσετε είτε τη γεωμετρία των στοιχείων (όπως π.χ. να μετακινήσετε ένα σημείο σε άλλη θέση ή να μετακινήσετε/να προσθέσετε/ να αφαιρέσετε τους κόμβους μίας γραμμής ή ενός πολύγωνου) ή την περιγραφική πληροφορία του στοιχείου στον πίνακα του επιπέδου (attribute)

Επεξεργασία γεωμετρίας

Map Editor Edit Geometry

 1. Επιλέξτε πρώτα το στοιχείο που θέλετε να τροποποιήσετε
 2. Πατήστε Έναρξη επεξεργασίας γεωμετρίας (Edit Geometry) από το αναδυόμενο πάνελ (info panel).(Σημείωση: Ο πίνακας πληροφοριών (info panel), εμφανίζεται όταν επιλέγουμε με το ποντίκι κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο στο χάρτη)


Map Editor Move Feature nodes

 1. Κόμβοι: Μετακίνηση/ προσθήκη/ αφαίρεση κόμβων
 2. Αποθήκευση αλλαγών (Save changes)


Επεξεργασία περιγραφικής πληροφορίας

Map Editor Edit Attributes

 1. Επιλέξτε πρώτα το στοιχείο που θέλετε να τροποποιήσετε
 2. Πατήστε Έναρξη επεξεργασίας περιγραφικής πληροφορίας (Edit Attributes) από το αναδυόμενο πάνελ (info panel).(Σημείωση: Ο πίνακας πληροφοριών (info panel), εμφανίζεται όταν επιλέγουμε με το ποντίκι κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο στο χάρτη)
 3. Τροποποίηση πληροφορίας ανά πεδίο
 4. Επισύναψη (Attach) αρχείων (pdf, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.), αρκεί να έχετε δηλώσει τον τύπο του πεδίου ως κείμενο (string)
 5. Εκκαθάριση (Clear) πληροφορίας πεδίου
 6. ΑποθήκευσηΔημιουργία Φόρμας

Δημιουργήστε προσαρμοσμένες φόρμες καταγραφής περιγραφικής πληροφορίας και συνδέστε τις φόρμες με τα αντίστοιχα επίπεδα (Layers) για να διευκολύνετε την εισαγωγή δεδομένων ή τη συλλογή δεδομένων πεδίου μέσω της εφαρμογής Mobile Data Collection

Map Editor Forms Manager

 1. Επιλέξτε την καρτέλα “Εργαλεία” (Tools)
 2. Επιλέξτε “Διαχείριση Φόρμας” (Forms Manager)

Map Editor Create Form

 1. Δείτε και επεξεργαστείτε μία υφιστάμενη φόρμα
 2. Δημιουργία Νέας Φόρμας
 3. Δημιουργείστε μία φόρμα σύμφωνα με τα πεδία κάποιου επιπέδου (Layer)
 4. Όνομα φόρμας
 5. Τύπος πεδίου
 6. Προσθήκη πεδίου
 7. ΑποθήκευσηΣύνδεση Φόρμας με Επίπεδο (Layer)

Map Editor Edit Layer

 1. Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να συνδέσετε με τη φόρμα
 2. Επιλέξτε “Επεξεργασία επιπέδου” (Edit Layer)

Map Editor Custom form connection

 1. Επιλέξτε την καρτέλα “Χαρακτηριστικά πίνακα” (Attributes)
 2. Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να συνδέσετε με το επίπεδο
 3. Αντιστοιχίστε τα πεδία της φόρμας στα πεδία του πίνακα του επιπέδου
 4. ΑποθήκευσηΔιαμοίραση και Δημοσίευση Χαρτών

Διαμοιράστε τους Χάρτες σας με τους συνεργάτες σας (άλλους χρήστες GIS Cloud), κάτω από διαφορετικά δικαιώματα χρήσης (όπως επεξεργασία, θέαση, συλλογή δεδομένων,...) ή Δημοσιεύσετε τους στο ευρύ κοινό (Δημόσια) με ένα και μόνο κλικ

Map Editor Share or Publish

 1. Επιλέξτε την καρτέλα “Χάρτης” (Map)
 2. Επιλέξτε “Διαμοίραση ή Δημοσιοποίηση” (Share or Publish)
 3. Ο μόνιμος“σύνδεσμος” (URL) του χάρτη σας
 4. Διαμοιράστε τους χάρτες σας με άλλους χρήστες GIS Cloud (Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη)
 5. Επιλέγετε τα δικαιώματα χρήσης του κοινόχρηστου χάρτη
 6. Κλείσιμο


Χρειάζεστε περισσότερη Βοήθεια !!!