Υπηρεσίες


<15 χρόνια> υποστηρίζουμε με Ειλικρίνεια και Συνέπεια τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Επιχειρήσεις στον τομέα των Γεω-υπηρεσιών


Μελέτες Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων


Η εταιρεία έχει εκπονήσει έναν σημαντικό αριθμό Μελετών για τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και Ιδιωτικούς Φορείς


Γεωλογικές Μελέτες


Γεωτεχνικές Μελέτες


Εκτέλεση και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών, δοκίμων
και επί Τόπου Μετρήσεων


Υδρογεωλογικές Μελέτες


Περιβαλλοντικές Μελέτες


Γεωργοτεχνικές Μελέτες

Δημιουργία & Επεξεργασία Γεω-χωρικών Δεδομένων


Η εταιρεία παρέχει γεωχωρικά δεδομένα (Geospatial Data), για διάφορα θεματικά πεδία και εφαρμογές όπως:

Τοπογραφικά


Πολεοδομικά


Περιβαλλοντικά


Γεωλογικά

Γεωτεχνικά


Εδαφολογικά


Γεωργο – τεχνικά


Δασολογικά

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)


Η εταιρεία σχεδιάζει και αναπτύσσει Ολοκληρωμένα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών καθώς παρέχει και την υποστήριξη τους ώστε να ενσωματωθούν στις διαδικασίες των οργανισμών συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της ροής εργασιών τους.

Δημιουργία Γεωγραφικών Δεδομένων


Επεξεργασία δεδομένων


Ανάλυση δεδομένων


Χαρτογραφικές απεικονίσεις

Δημιουργία (custom) εφαρμογών


Υποστήριξη και Εκπαίδευση

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους GIS Cloud


H NubiGroup Geoservices & Research σε συνεργασία με την εταιρεία GIS Cloud ως επίσημος συνεργάτης για την Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχει την πλατφόρμα νέας γενιάς εφαρμογών διαχείρισης και ανάλυσης γεωχωρικών πληροφοριών (Software as a Service – SaaS ) βασισμένη στη τεχνολογία “υπολογιστικού νέφους” (cloud computing).

Αλλάξτε τον τρόπο Διαχείρισης των Γεωχωρικών Δεδομένων...Collaborative Mapping!


Οι Λύσεις εφαρμογών παρέχονται μέσω του διαδικτύου (internet) και τα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών συστημάτων είναι:

Δεν απαιτείται η εγκατάσταση εξειδικευμένου Λογισμικού (λογισμικό GIS)


Δεν χρειάζεται η εγκατάσταση εξυπηρετητών (servers) ή άλλων υπολογιστικών συστημάτων (hardware)


Δεν απαιτείται κόστος συντήρησης & εξειδικευμένου προσωπικού

Εύκολο και Απλό περιβάλλον Εργασίας

Διαμοίραση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο


Συγχρονισμός Όλων των Εφαρμογών


Εφαρμογές φορητών συσκευών (tablet, smartphone)

Τηλεπισκόπηση


Ανάλυση πολυφασματικών (Multispectral) και υπερφασματικών (Hyperspectral) εικόνων δορυφορικών και αερομεταφερόμενων συστημάτων (Drones) για την παραγωγή δευτερογενών γεωχωρικών πληροφοριών.

Ενδεικτικοί τομείς εφαρμογής


Γεωργία-Παρακολούθηση καλλιεργειών


Περιβάλλον-καταγραφή περιβαλλοντικών πιέσεων


Ανίχνευση αλλαγών καλύψεων/χρήσεων γης

Γεωλογία - γεωλογική χαρτογράφιση

Εδαφολογία


Φυσικές καταστροφές


Αρχαιολογία