Νέο Χαρακτηριστικό! Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση | 3D Visualization | GIS Cloud

 

H GIS Cloud βελτιώνοντας συνεχώς την πλατφόρμα εφαρμογών και τις υπηρεσίες της, εισαγάγει το νέο χαρακτηριστικό της τρισδιάστατης απεικόνισης (3D), ενισχύοντας τις δυνατότητες των εφαρμογών της και αλλάζοντας τον τρόπο που ο χρήστης αντιλαμβάνεται την χωρική πληροφορία.


Η GIS Cloud, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών, παρουσιάζει την τρισδιάστατη (3D visualization) οπτικοποίηση, στις εφαρμογές της, βοηθώντας τους χρήστες να αντιληφθούν καλύτερα τα δεδομένα και να λάβουν τις βέλτιστες, τεκμηριωμένες αποφάσεις.

 
 

Η 3D απεικόνιση της GIS Cloud, επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιήσει προκαθορισμένο 3D μοντέλο σε συνδυασμό με το υπόβαθρο (basemap) που ο αυτός επιλέγει. Επιπλέον, για μεγαλύτερη ακρίβεια, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει το δικό του υψομετρικό μοντέλο. Αυτό που ξεχωρίζει την 3D αναπαράσταση της GIS Cloud από τις υπόλοιπες, είναι πως επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει δυναμικά τα διανυσματικά (vector) και τα δεδομένα εικονοστοιχείων (raster), στον χάρτη του και να διαμοιράσει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους συνεργάτες του σε 3D!

 
 

Έτσι ο χρήστης:

Βελτιώνει την ροή εργασιών

Αντιλαμβάνεται καλύτερα τον πραγματικό χώρο που απεικονίζεται στην ψηφιακή αναπαράσταση

Επικοινωνεί καλύτερα τις ιδέες στους συνεργάτες και τους πελάτες του

Αναλύει τα δεδομένα πιο αποτελεσματικά

Δημιουργεί ρεαλιστικά μοντέλα

Παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες και προϊόντα

 

Χρειάζεστε βοήθεια για να ξεκινήσετε το δικό σας έργο ή περισσότερες πληροφορίες ?

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Ακολουθήστε Μας