Διαχείριση Έργων και Μελετών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας | GIS Cloud

 

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων απαιτεί μία σειρά μελετών που είναι απαραίτητες να εκπονηθούν για την άρτια εγκατάσταση των ανεμογεννητριών καθώς και όλων των εγκαταστάσεων. Η εκπόνηση των μελετών απαιτεί μία σειρά από δεδομένα τόσο περιγραφικά όσο και χωρικά που πρέπει να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν. Η διαχείριση των δεδομένων μέσα σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών γενικότερα.


Σε αυτήν την περίπτωση μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμογές της πλατφόρμας GIS Cloud (GIS υπολογιστικού νέφους) για την εκπόνηση γεωλογικής /γεωτεχνικής μελέτης (Μελετητής: Μηλίωνης Γεώργιος) για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου «ΑΣΚΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας Rokas Renewables, μέλος της εταιρείας Iberdrola Group στην περιοχή της Κοζάνης.

 
 

Οι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν οι εξής:

Άμεση Συνεργασία μεταξύ διαφόρων ομάδων μελέτης

Συγκέντρωση και διαχείριση των δεδομένων σε «μία πλατφόρμα»

Συλλογή δεδομένων πεδίου

Δημιουργία χαρτών εμπλουτισμένων με αναφορές (reports) και αρχείων πολυμέσων (φωτογραφίες)

Παρακολούθηση των εργασιών του έργου κατά τη φάση υλοποίησης και δημιουργία αναφορών

 
 

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμογές Map Editor για την δημιουργία και τη διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων καθώς και η εφαρμογή Mobile Data Collection (Για φορητές συσκευές – smartphones/tablets) για τη συλλογή δεδομένων πεδίου.


Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εφαρμογές της πλατφόρμας GIS Cloud δεν απαιτούν κάποια εγκατάσταση λογισμικού (software) και υποδομή σε υλισμικό (Hardware) όπως π.χ. διακομιστές (servers) και φιλοξενία δεδομένων (Hosting) παρά μόνο μία σύνδεση στο internet και τη χρήση ενός browser. Επιπρόσθετα, ο συγχρονισμός μεταξύ των εφαρμογών της πλατφόρμας GIS Cloud γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time), για παράδειγμα όταν συλλέγονται δεδομένα στο πεδίο μέσω της εφαρμογής Mobile Data Collection η ενημέρωση του Project (εφαρμογή Map Editor) γίνεται εκείνη τη στιγμή της συλλογής και δεν απαιτείται η μεταφόρτωση (download/upload) των δεδομένων από το smartphone στον υπολογιστή.


Η συγκέντρωση και η διαχείριση όλων των απαραίτητων δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από την εφαρμογή Map Editor, που παρέχει ένα εύχρηστο και απλό περιβάλλον εργασίας, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη χρήση του.

 
 

Πλέον, μέσα από την εφαρμογή Map Editor παρέχεται και η δυνατότητα της τρισδιάστατης αναπαράστασής (3D) για την καλύτερη αξιολόγηση του ανάγλυφου της περιοχής μελέτης.Για τη συλλογή των δεδομένων πεδίου χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Mobile Data Collection, μέσα από προσαρμοσμένη φόρμα συλλογής δεδομένων (Custom Forms).

 
 
 
 

Συμπερασματικά, η πλατφόρμα εφαρμογών GIS Cloud προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για τη δημιουργία και τη διαχείριση των δεδομένων αλλά και τη άμεση συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων μελέτης μέσα από ένα απλοποιημένο και εύχρηστο περιβάλλον χρήστη.


Δοκιμάστε και εσείς τις εφαρμογές της GIS Cloud, δωρεάν για 14 ημέρες, δημιουργώντας έναν λογαριασμό και αξιοποιήστε τις δυνατότητες της πλατφόρμας για την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου σας.

 

Χρειάζεστε βοήθεια για να ξεκινήσετε το δικό σας έργο ή περισσότερες πληροφορίες ?

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Ακολουθήστε Μας