Γεωχωρική Τεχνολογία (GIS) & Κατασκευαστικός Τομέας

 

Τα διάφορα κατασκευαστικά έργα απαιτούν αποτελεσματικό σχεδιασμό, συντονισμό και συνεργασία μεταξύ πολλών «φορέων» που εμπλέκονται σε ένα έργο, όπως οι υπεύθυνοι μηχανικοί έργων, συνεργεία, υπεργολάβοι, προμηθευτές, επιβλέποντες…


Η γεωχωρική τεχνολογία (GIS) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην οργάνωση, την ιεράρχηση και το συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων ενός κατασκευαστικού έργου, μέσα από:

 • Γεωγραφική απεικόνιση των επιμέρους κατασκευαστικών δραστηριοτήτων
 • Σύνδεση των γεωγραφικών δεδομένων (κατασκευαστικά σχέδια) με τα περιγραφικά δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, κόστος κατασκευής, προδιαγραφές κ.α.) των διαφόρων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων
 • Tη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων (γεωγραφικών & περιγραφικών) και εγγράφων σε ένα ενιαίο διαχειριστικό περιβάλλον
 
 
 
 
Η Λύση

Δημιουργήστε εύκολα και γρήγορα ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης & παρακολούθησης όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών των έργων μέσα από τις λύσεις των εφαρμογών της GIS Cloud.


Εφαρμογή Map Editor

 • Οργανώστε & διαχειριστείτε όλα τα σχέδια του έργου, από τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής ως τα “as build” σχέδια
 • Συνδέστε την περιγραφική πληροφορία με τα γεωγραφικά δεδομένα των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων
 • Οργανώστε όλα τα έγγραφα του έργου… σε ένα σημείο μέσω καταχώρησης της θέσης κάθε εργασίας
 • Παρακολουθήστε την εξέλιξη των έργων (προγραμματισμένες & συμβατικές καταληκτικές ημερομηνίες)

Εφαρμογή Mobile Data Collection

 • Συλλέξτε / τροποποιήστε δεδομένα στη θέση του έργου μέσα από προσαρμοσμένες φόρμες καταγραφής
 • Βελτιώστε τη ροή πληροφορίας μεταξύ των υπευθύνων μηχανικών του έργου και των εργοταξίων – ακόμα και σε πραγματικό χρόνο

 
 
 
 
Πλεονεκτήματα & Οφέλη
 
 
 • Όλα συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο διαχειριστικό περιβάλλον

 • Απλό και εύκολο περιβάλλον διαχείρισης - δεν χρειάζεται να είστε ειδικός!!!

 • Δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση λογισμικού ή διαδικτυακή υποδομή

 • πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή

 • Καλύτερος σχεδιασμός, οργάνωση και ιεράρχηση των εργασιών

 • Βελτίωση τη λήψης αποφάσεων

 • Μείωση του χρόνου διαχείρισης και κατ’ επέκταση του κόστους

 • Παρακολούθηση του χρονιαδραμματος και της εξέλιξης του έργου

 • Μοιραστείτε εύκολα χάρτες, δεδομένα και αναφορές με τους συνεργάτες σας... απλά με ένα κλικ!!!

 
 

Ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των έργων?

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ