Ψηφιακές Υπηρεσίες και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Πιο κοντά στο ρόλο τους

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής που κατ’ επέκταση προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες και ευκολίες, συμβάλουν καταλυτικά στη διάχυση των δεδομένων και των πληροφοριών. Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών αποτελεί πλέον μία επιτακτική ανάγκη δεδομένου ότι συμβάλουν αποφασιστικά στην ποιότητα και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Σήμερα, η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής «υπολογιστικού νέφους» (Cloud Computing) αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και η οποία μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στις υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης του ΙΟΒΕ «Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα» (Α. Τσακανίκας, S. Danchev , Ι. Γιωτόπουλος, Ε. Κόρρα, Γ. Παύλου, 2015) η υιοθέτηση της τεχνολογίας (Cloud Computing) από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην δεκαετία που διατρέχουμε μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση κόστους ύψους 4,8 δις. Ευρώ (με τη συγκέντρωση των δαπανών για εξοπλισμό, τεχνογνωσία και ενέργεια) ενώ η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να κερδίσει συνολικά 16 δις. Ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα «ανοιχτά δεδομένα μπορούν να προσφέρουν ένα νέο πεδίο ανάπτυξης υπηρεσιών για νέα επιχειρηματικότητα, νέες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα ευρύ πεδίο πιθανών χρήσεων».

 
 
 
 
ΟΤΑ

Οι συνεχώς μειούμενοι πόροι (οικονομικοί, ανθρώπινο δυναμικό) των ΟΤΑ με την παράλληλη αύξηση των αρμοδιοτήτων τους επιβάλλει την «εξυπνότερη» διαχείριση των υποδομών και των υπηρεσιών τους μέσα από την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η «συνεργασία» και η αμφίδρομη «επικοινωνία» των Τοπικών Φορέων με τους πολίτες μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, δίνοντας λύσεις στα καθημερινά προβλήματα.

Η ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, φέρνει τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλο και πιο κοντά στον «ρόλο» τους … να αφουγκράζονται και να επιλύουν τα προβλήματα των πολιτών καθώς και να αποτελούν φορείς «Τοπικής Ανάπτυξης».

 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η «συνεργασία» με τους πολίτες ξεκινάει με την διαδικασία της ενημέρωσης τους για τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο Δήμος τους, τα έργα που πραγματοποιούνται στην περιοχή τους, χρηστικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις δομές, τους δημοτικούς χώρους (πάρκα, χώροι πρασίνου), τις υποδομές, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα προβλήματα που επιλύθηκαν …

Η διάχυση τέτοιου είδους πληροφορίας προς τους πολίτες τους συμβάλει άμεσα στην «διασύνδεση» των πολιτών με την πόλη τους και τις δυνατότητες που τους προσφέρει και μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα «αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας» μεταξύ αυτών και των Τοπικών Φορέων συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της καθημερινότητας.

 
 
ΑΠΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η «έξυπνη συνεργασία» απαιτεί «απλές» λύσεις, που να μπορούν να ενσωματωθούν και να χρησιμοποιηθούν άμεσα και εύκολα… και πρωτίστως να είναι «οικονομικά εφικτές».

Μια τέτοια Λύση είναι η δημιουργία μίας διαδικτυακής «Δημοτικής Διαδικτυακής Χαρτογραφικής Πύλης» (City Map Portal) μέσα από την οποία όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους πολίτες συγκεντρωμένη πάνω σε ένα χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται για τις δυνατότητες που τους προσφέρει η πόλη τους και τη συμβαίνει στη γειτονιά τους άμεσα, εύκολα και απλά από ένα και μόνο «σημείο» όπως είναι ένας χάρτης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Πύλες (City Map Portal) έχουν υλοποιηθεί από διαφορετικούς Τοπικούς Φορείς ανά τον κόσμο… ακόμα και από μικρές κοινότητες οι οποίες ενσωμάτωσαν εύκολες και απλές λύσεις και δημιούργησαν Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Πύλες για την ενημέρωση των δημοτών τους.

Πρόσβαση στη Γεωπύλη.... κάντε κλικ εδώ

 
 
ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Οι Νέες προκλήσεις... απαιτούν "Έξυπνες Λύσεις" για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών!

Τα Οφέλη από την ενσωμάτωση μιάς τέτοιας Λύσης - City Map Portal - είναι πολλαπλά:

 
 
  • ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

  • ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΦΙΚΤΗ ΛΥΣΗ

  • ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 
 

Ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε τις δικές σας Λύσεις... για την πόλης σας?

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ