Δήμος Νεστορίου | Διαχείριση και Παρακολούθηση χώρων πρασίνου με τις εφαρμογές GIS Cloud

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με το Δήμο Νεστορίου, Καστοριάς.

Ο Δήμος Νεστορίου γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ενσωμάτωσε στο πληροφοριακό του σύστημα τις νέες τεχνολογίες Γεω-πληροφορικής (GIS Cloud) και συγκεκριμένα «ξεκίνησε» από το τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχημάτων την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των Δημοτικών Χώρων Πρασίνου.

 
 
Το "Πρόβλημα"

Το αρχικό πρόβλημα ήταν οι «αχαρτογράφητες» δημοτικές εκτάσεις πρασίνου (πλατείες, σχολικές αυλές, παιδικές χαρές κλπ.) όπως και τα ερείσματα δρόμων και τα πεζοδρόμια εντός των οικισμών, όπου κάθε χρόνο είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες (κοπή χόρτων, κλάδεμα δέντρων και καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων).

Η έλλειψη τόσο των γεωγραφικών δεδομένων όσο και των τεχνολογικών εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης δυσχέραινε το έργο του Δήμου, ενώ ο υπολογισμός της έκτασης των χώρων επέμβασης αποτελεί προϋπόθεση για τον προσδιορισμό του κόστους της υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της δημοπράτησης.

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που υπήρχε, ήταν και η «ενημέρωση» του εργολάβου για τους χώρους επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χωρική κατανομή των περιοχών "ευθύνης"

Τέλος, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών αποτελεί μια κρίσιμη και χρονοβόρα διαδικασία για την οποία απαιτείται η συλλογή πολλών στοιχείων τα οποία αφενός πιστοποιούν την εκτέλεση των εργασιών αφετέρου δε δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού θέσεων και εκτάσεων.

Συνεπώς, με τη χρήση των έως σήμερα «συμβατικών» μεθόδων υλοποίησης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των εργασιών «συντήρησης των δημοτικών χώρων πρασίνου», απαιτείτο η δέσμευση μεγάλου αριθμού πόρων (ανθρώπινοι πόροι και εξοπλισμός) με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένο κόστος.

 
 
Η "Λύση"

Η Υιοθέτηση & ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών Γεω-πληροφορικής (GIS Cloud) στη ροή εργασιών του Δήμου

Το πρώτο βήμα ήταν η δημιουργία των αντίστοιχων Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων και η δημιουργία των χαρτών στην εφαρμογή Map Editor της GIS Cloud η οποία παρέχει όλες τις δυνατότητες για τη δημιουργία, επεξεργασία και απεικόνιση Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων.Κατόπιν ακολούθησε η δημιουργία μίας προσαρμοσμένης φόρμας καταγραφή δεδομένων πεδίου, για την εφαρμογή Mobile Data Collection της GIS Cloud. Έτσι μέσα από την εφαρμογή Mobile Data Collection που είναι διαθέσιμη για smartphones & Tablets, ο ανάδοχος του έργου συλλέγει μέσα από μία απλή φόρμα καταγραφής όλα τα απαραίτητα στοιχεία (φωτογραφίες, σχόλια, ημερομηνία υλοποίησης κλπ.) για τις εργασίες που εκτελεί.

 
 
 
 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα πεδίου που συλλέγονται είναι άμεσα διαθέσιμα στην Υπηρεσία του Δήμου, μέσα από την εφαρμογή Map Editor, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο (κατά τη διάρκεια των εργασιών) με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη επίβλεψη των εργασιών.

Τέλος, όλα τα δεδομένα συλλογής δεδομένων μπορούν να εξαχθούν και σε μορφή «αναφοράς» (report) μέσα από μία απλή διαδικασία – «με ένα κλικ» - και να αποθηκευτούν σε μορφή κειμένου (.pdf).

 
 
Οφέλη

Αρτιότερη διαχείριση και παρακολούθηση των εργασιών / βελτιστοποίηση της ροής εργασίας

Τεκμηρίωση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν

Άμεση εποπτεία/ επίβλεψη της προόδου των εργασιών

Μείωση του χρόνου και κατ’ επέκταση του κόστους

Απλό και εύκολο περιβάλλον εργασίας των εφαρμογών

Άμεσα υλοποιήσιμες λύσεις - δεν απαιτείται καμία επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή

Oικονομικά εφικτή λύση

Συνοψίζοντας

Οι νέες τεχνολογίες σήμερα μπορούν να προσφέρουν λύσεις και σημαντικά οφέλη στην οργάνωση και λειτουργία των Φορέων. Οι νέες τεχνολογίες Γεω-πληροφορικής (GIS Cloud) είναι απαραίτητες πλέον για τη διαχείριση της πληροφορίας «τοποθεσίας - θέσης» και της άμεσα συνδεδεμένης περιγραφικής πληροφορίας και μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα σε κάθε Φορέα ανεξαρτήτου «μεγέθους» καθώς επίσης αποτελούν τις πιο οικονομικά εφικτές Λύσεις.

 
 

Χρειάζεστε βοήθεια για να ξεκινήσετε το δικό σας έργο ή περισσότερες πληροφορίες ?

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Ακολουθήστε Μας