Νέα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Mobile Data Collection (MDC) | GIS Cloud

 

Η GIS Cloud παρουσιάζει τα Νέα Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Mobile Data Collection (MDC)!

Η ομάδα της GIS Cloud εργάζεται διαρκώς για τη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των εφαρμογών της. Κατόπιν της τελευταίας αναβάθμισης της εφαρμογής, τα ΝΕΑ χαρακτηριστικά της εφαρμογής Mobile Data Collection είναι τα εξής:

 
 

Η Δημιουργία «διπλότυπου» φόρμας (Duplicated form): το διπλότυπο περιλαμβάνει όλη τη λογική δημιουργίας της αρχικής φόρμας (π.χ. εξαρτώμενα πεδία) – είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν σχεδιάζετε μεγάλες και πολύπλοκες φόρμες με πολλά πεδία συλλογής δεδομένων και επίσης όταν θέλετε σε διαφορετικές ομάδες συλλογής δεδομένων να διαμοιράσετε μια «τροποποιημένη» φόρμα.

Δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης (Autofill): Για πεδία κειμένου, έτσι ώστε να αποφεύγονται «λάθη» κατά την συμπλήρωση των δεδομένων, μείωση του χρόνου καταγραφής δεδομένων.

Λίστα θεματικών επιπέδων (Layers list): δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα θεματικά επίπεδα (layers) μέσα από την εφαρμογή Mobile Data Collection όπως η εμφάνιση και η απόκρυψή τους στον χάρτη, το «κλείδωμα» τους για να μην εμφανίζεται η πληροφορία στο χάρτη, έτσι ώστε να έχετε ενεργοποιημένα μόνο τα επίπεδα που σας ενδιαφέρουν.

Θέση του χρήστη στο χάρτη (Follow user on a map): το νέο αυτό χαρακτηριστικό επιτρέπει στο χρήστη της εφαρμογής να βλέπει τη θέση του πάνω στο χάρτη (σήμανση της θέσης του).

Ζουμ μετά την αποστολή των δεδομένων (Zoom after send): Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει τον χρήστη να διατηρεί την «περιοχή» προβολής του χάρτη μετά τη συλλογή νέων δεδομένων. Με άλλα λόγια προσαρμόζει το χάρτη στην τρέχουσα θέση σας μετά από τη συλλογή δεδομένων.

 
 

Η εργασία συλλογής δεδομένων πεδίου δεν έγινε ποτέ πιο εύκολη και γρήγορη!!!

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ