Τρόποι Πληρωμής

 

Συμφωνα με το Ν.4446/2016 (άρθρο 65) η εταιρεία αποδέχεται πληρωμές με μέσα πληρωμής με κάρτα. Από το άρθρο 62 του ίδιου νόμου, ως «μέσο πληρωμής με κάρτα» νοείται «οποιοδήποτε μέσο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης), κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης τεχνολογικής συσκευής που περιλαμβάνει την κατάλληλη εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον πληρωτή να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη).

Οι πληρωμές με κάρτα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας FREE POS

 

Το FREEPOS είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή, διαθέσιμη τόσο από ηλεκτρονικό υπολογιστή (freepos.gr) όσο και από κινητό τηλέφωνο μέσω του αντίστοιχου app, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη της να αποδέχεται πληρωμές με κάρτα.

 

Μέσω της υπηρεσίας FREE POS γίνονται δεκτές κάρτες Visa, MasterCard™, American Express®, Diners, Discover (πιστωτικές/ χρεωστικές/ προπληρωμένες) που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος της Ελλάδας.

 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής με κάρτα...