Διαχείριση της διαδικασίας αποχιονισμού με τη βοήθεια της Γεωχωρικής τεχνολογίας | Περίπτωση Μελέτης

 

Οι Τοπικοί Φορείς είναι επιφορτισμένοι με το έργο του αποχιονισμού των περιοχών ευθύνης τους και κατ’ επέκταση η άρτια διαχείριση του στόλου των εκχιονιστικών μηχανημάτων συμβάλει στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών καταστάσεων.

Παρακάτω περιγράφεται η περίπτωση μελέτης της πόλης του Ζάγκρεμπ (Κροατία) στην οποία χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή διαχείριση του στόλου οχημάτων «Fleet Management» της GIS Cloud.

 
 

Οι προκλήσεις

Ο Δήμος του Ζάγκρεμπ ήθελε να αντικαταστήσει την υφιστάμενη διαδικασία της διαχείρισης του στόλου των εκχιονιστικών μηχανημάτων η οποία επιβράδυνε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε έκτακτες καταστάσεις χιονόπτωσης δεδομένου ότι δεν είχαν τη δυνατότητα της παρακολούθησης της κατάστασης του οδικού δικτύου αλλά και της προόδου του αποχιονισμού των δρόμων σε πραγματικό χρόνο. Η διαδικασία περιπλέκεται δεδομένου ότι στο έργο του αποχιονισμού εμπλέκονται υπεργολάβοι, και ο Δήμος επιθυμούσε να έχει τη δυνατότητα του πλήρη ελέγχου των οχημάτων και των εξόδων σε καθημερινή βάση.

Τα δεδομένα αυτά έπρεπε να είναι διαθέσιμα σε ένα χάρτη και να είναι προσβάσιμα από πολλούς χρήστες τόσο στο γραφείο όσο και στο πεδίο αλλά και από διαφορετικές συσκευές (Η/Υ, tablets, smartphones).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα χωρικά αυτά δεδομένα περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους πληροφορίες, η πρόκληση ήταν η υιοθέτηση μίας γρήγορης απόκρισης λύσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έκτακτων καταστάσεων χιονόπτωσης.

 
 

Η Λύση

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος του Ζάγκρεμπ υιοθέτησε τη λύση των εφαρμογών της GIS Cloud για τη διαχείριση του στόλου των εκχιονιστικών μηχανημάτων, που αποτελούν πλέον αναγκαιότητα για τον επιτυχή συντονισμό μεταξύ πολλαπλών χρηστών και υπεργολάβων σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, βελτιώθηκε ο χρόνος απόκρισης και η διαδικασία έγινε πιο αποδοτική αφού είναι σε θέση να έχουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων.

Για τη χρήση των υφιστάμενων δεδομένων, πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των δεδομένων του Δήμου μεταξύ των εφαρμογών Map Editor, και Fleet and Workforce Management.

Διαχείριση στόλου

Με την εφαρμογή Map Editor, μία ισχυρή εφαρμογή για τη δημιουργία, επεξεργασία, μεταφόρτωση, αποθήκευση και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων καθώς και τη δημοσίευση διαδραστικών χαρτών, η περιοχή του Δήμου διαιρέθηκε σε «περιοχές ευθύνης» όπου κάθε περιοχή αντιπροσωπεύει και μια ομάδα δρόμων. Στη συνέχεια οι χάρτες συνδέθηκαν με την εφαρμογή Fleet and Workforce Management (διαχείριση του στόλου οχημάτων).

Με την εφαρμογή Fleet and Workforce Management επιτεύχθηκε η καθολική παρακολούθηση της κατανάλωσης των οχημάτων καθώς επίσης ο Δήμος έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο του κόστους (όπως π.χ. κατανάλωση αλατιού). Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα της εκτίμησης του κόστους αποχιονισμού μελλοντικά και πως αυτό μπορεί να εξορθολογιστεί.

Η συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των οδηγών των οχημάτων και του κέντρου διαχείρισης, έχοντας την πλήρη εικόνα των θέσεων των εκχιονιστικών οχημάτων ανά πάσα στιγμή, συντέλεσε στη βελτίωση του χρόνου απόκρισης και στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα ο Δήμος έχει πλέον στη διάθεση του δεδομένα όπως κατανάλωση καυσίμων, περιορισμού της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων, αποστάσεις που διένυσε κάθε όχημα κλπ.

Επιπρόσθετα, ενσωματώθηκε και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση του πάγου στο οδόστρωμα μέσα από την ενσωμάτωση διαφόρων αισθητήρων (θερμοκρασία αέρα και οδοστρώματος, υγρασία, κλπ.) με αποτέλεσμα το κέντρο διαχείρισης να ειδοποιείται για την ύπαρξη συνθηκών δημιουργίας πάγου και με αυτόν τον τρόπο να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες στα συνεργεία αποχιονισμού.


Συμπερασματικά

Με την ενσωμάτωση των εφαρμογών της GIS Cloud στη ροή εργασίας του αποχιονισμού, επιτεύχθηκαν τα εξής:

  • Ενσωμάτωση υφιστάμενων δεδομένων και σύνδεση των εφαρμογών Map Editor και Fleet and Workforce Management
  • Παρακολούθηση των εκχιονιστικών οχημάτων σε πραγματικό χρόνο
  • Καταγραφή δεδομένων των εκχιονιστικών οχημάτων (κατανάλωση καυσίμου, αποστάσεις που διένυσε κάθε όχημα, κατάσταση του οχήματος, χρόνος εργασίας κλπ.)

 
 

Ενδιαφέρεστε να ενσωματώσετε τη Λύση της διαχείρισης στόλου?

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ