Έξυπνες πόλεις

April 5, 2022

Νέο Χαρακτηριστικό! MultiLabels (Πολλαπλές Ετικέτες) | GIS Cloud

Νέο Χαρακτηριστικό! MultiLabels (Πολλαπλές Ετικέτες). Στόχος της GIS Cloud είναι η συνεχής βελτίωση των εφαρμογών της. Πάνω σε αυτή τη βάση εισάγει νέο χαρακτηριστικό για την οπτικοποίηση των δεδομένων..
February 18, 2022
GIS Cloud copy symbology

Νέο Χαρακτηριστικό! Αντιγραφή συμβολισμού επιπέδου (Layer Symbology) | GIS Cloud

Νέο Χαρακτηριστικό! Αντιγραφή συμβολισμού επιπέδου (Layer Symbology). Η οπτικοποίηση των δεδομένων αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη δημιουργία και παρουσίαση των χαρτών σας. Ο συμβολισμός των επιπέδων (layers) πολλές φορές είναι...
February 7, 2022

GIS Cloud Track | Νέα εφαρμογή!

Με την εφαρμογή GIS Cloud Track, το μόνο που χρειάζεται είναι μία «φορητή» συσκευή (Android ή iOS), για τη λήψη πληροφοριών...
February 1, 2022
unique_values_giscloud

Νέο Χαρακτηριστικό! Μοναδικές Τιμές (Unique Values) στις Φόρμες Συλλογής Δεδομένων | GIS Cloud

Νέο Χαρακτηριστικό! Μοναδικές Τιμές (Unique Values). Για την περαιτέρω διασφάλιση της «ποιότητας» των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο, η GIS Cloud εισήγαγε νέο χαρακτηριστικό στις εφαρμογές Mobile Data Collection και Map Editor...