Έξυπνες πόλεις

April 5, 2017

Η GIS Cloud Χορηγός του Συνεδρίου FOSS4G 2017

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος η GIS Cloud είναι χορηγός του Συνεδρίου FOSS4G το οποίο θα διεξαχθεί στη Βοστώνη των ΗΠΑ μεταξύ 14 – 19 Αυγούστου 2017. Το FOSS4G (OSGeo) είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο που αφορά τις «ανοιχτές» τεχνολογίες στο χώρο της γεωπληροφορικής...
March 10, 2017

Έξυπνες πόλεις | Η πρόκληση του 21ου αιώνα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ιδέα της «Έξυπνης Πόλης» δεν είναι στατική… και δεν έχει έναν ορισμό! Είναι μια διαδικασία ή καλύτερα μία σειρά διαδικασιών με τις οποίες οι πόλεις γίνονται πιο «βιώσιμές» και «ανθεκτικές» και με αυτόν τον τρόπο ικανές να ανταποκριθούν πιο γρήγορα στις νέες «προκλήσεις»....
February 12, 2017

Ψηφιακές Υπηρεσίες και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Πιο κοντά στο ρόλο τους

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών αποτελεί πλέον μία επιτακτική ανάγκη δεδομένου ότι συμβάλουν αποφασιστικά στην ποιότητα και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις....