έξυπνη συνεργασία

September 19, 2017

Συναντήστε μας στη Διημερίδα Geomapplica Workshops!

Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να είμαστε χορηγοί και εκθέτες στη διημερίδα Geomapplica, με θέμα «Drones & UAVs. Επιστημονικές εφαρμογές & κοινωνικές προεκτάσεις»...
July 20, 2017

Γεωχωρική Τεχνολογία (GIS) & Κατασκευαστικός Τομέας

Τα διάφορα κατασκευαστικά έργα απαιτούν αποτελεσματικό σχεδιασμό, συντονισμό και συνεργασία μεταξύ πολλών «φορέων» που εμπλέκονται σε ένα έργο, όπως οι υπεύθυνοι μηχανικοί έργων, συνεργεία, υπεργολάβοι, προμηθευτές, επιβλέποντες…
June 11, 2017

GIS Cloud Crowdsourcing Solution | Άμεση Συνεργασία & Επικοινωνία με τους πολίτες

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές για τα προβλήματα και τα θέματα της πόλης τους και της γειτονιάς τους (μαζί με φωτογραφίες και σχόλια) είτε με την εφαρμογή από το κινητό τους τηλέφωνο (Mobile app) ή από το σπίτι τους με την διαδικτυακή εφαρμογή (Web app).....
April 5, 2017

Η GIS Cloud Χορηγός του Συνεδρίου FOSS4G 2017

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος η GIS Cloud είναι χορηγός του Συνεδρίου FOSS4G το οποίο θα διεξαχθεί στη Βοστώνη των ΗΠΑ μεταξύ 14 – 19 Αυγούστου 2017. Το FOSS4G (OSGeo) είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο που αφορά τις «ανοιχτές» τεχνολογίες στο χώρο της γεωπληροφορικής...