έξυπνη συνεργασία

March 10, 2017

Έξυπνες πόλεις | Η πρόκληση του 21ου αιώνα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ιδέα της «Έξυπνης Πόλης» δεν είναι στατική… και δεν έχει έναν ορισμό! Είναι μια διαδικασία ή καλύτερα μία σειρά διαδικασιών με τις οποίες οι πόλεις γίνονται πιο «βιώσιμές» και «ανθεκτικές» και με αυτόν τον τρόπο ικανές να ανταποκριθούν πιο γρήγορα στις νέες «προκλήσεις»....
February 13, 2017

Διαχείριση Υδατικών Πόρων και GIS: Η περίπτωση εφαρμογής – Orange County, Καλιφόρνια ΗΠΑ

Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η λειψυδρία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και έτσι η περιβαλλοντική παρακολούθηση των υδατικών πόρων παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της στρατηγικής ...
February 12, 2017

Ψηφιακές Υπηρεσίες και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Πιο κοντά στο ρόλο τους

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών αποτελεί πλέον μία επιτακτική ανάγκη δεδομένου ότι συμβάλουν αποφασιστικά στην ποιότητα και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις....