Αθήνα

February 3, 2018

GeoAid | Χαρτογράφηση του δικτύου ανθρωπιστικής βοήθειας της Αθήνας

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η «χαρτογράφηση» των δομών ανθρωπιστικής βοήθειας της Αθήνας καθώς και η δημιουργία ενός διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια....
November 30, 2017

Δωρεάν Σεμινάριο GIS Cloud: Λύσεις Εφαρμογών GIS Cloud για το Δημόσιο Τομέα

Δωρεάν Σεμινάριο GIS Cloud: Λύσεις Εφαρμογών GIS Cloud για το Δημόσιο Τομέα | Μάθετε πώς να ενσωματώσετε τη Γεωγραφική Πληροφορία στη Ροή Εργασίας του Οργανισμού σας...