Δήμος Νεστορίου

February 1, 2022
unique_values_giscloud

Νέο Χαρακτηριστικό! Μοναδικές Τιμές (Unique Values) στις Φόρμες Συλλογής Δεδομένων | GIS Cloud

Νέο Χαρακτηριστικό! Μοναδικές Τιμές (Unique Values). Για την περαιτέρω διασφάλιση της «ποιότητας» των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο, η GIS Cloud εισήγαγε νέο χαρακτηριστικό στις εφαρμογές Mobile Data Collection και Map Editor...
February 14, 2020

Δήμος Νεστορίου | GREENPOINT-MOB project |Interreg – IPA CBC «Greece-Albania 2014-2020»| GIS Cloud

Ολοκλήρωση της Δράσης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΝΕΦΟΥ - «CLOUD Services» του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling- GREENPOINT-MOB», του προγράμματος Interreg – IPA CBC «Greece-Albania 2014-2020» του Δήμου Νεστορίου (εταίρος του έργου)...
June 4, 2018

Δήμος Νεστορίου | Διαχείριση και Παρακολούθηση χώρων πρασίνου με τις εφαρμογές GIS Cloud

Ο Δήμος Νεστορίου γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ενσωμάτωσε στο πληροφοριακό του σύστημα τις νέες τεχνολογίες Γεω-πληροφορικής (GIS Cloud) και συγκεκριμένα «ξεκίνησε» από το τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχημάτων την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των Δημοτικών Χώρων Πρασίνου...