Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

July 10, 2017

Χάρτες από τους χρήστες των εφαρμογών GIS Cloud

Οι χρήστες της πλατφόρμας GIS Cloud δημιουργούν διαδικτυακούς χάρτες χρησιμοποιώντας τις διάφορες εφαρμογές (apps) της GIS Cloud και για διαφορετικούς σκοπούς. Δείτε μερικούς από τους δημόσια διαθέσιμους χάρτες των χρηστών της GIS Cloud ...
June 11, 2017

GIS Cloud Crowdsourcing Solution | Άμεση Συνεργασία & Επικοινωνία με τους πολίτες

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές για τα προβλήματα και τα θέματα της πόλης τους και της γειτονιάς τους (μαζί με φωτογραφίες και σχόλια) είτε με την εφαρμογή από το κινητό τους τηλέφωνο (Mobile app) ή από το σπίτι τους με την διαδικτυακή εφαρμογή (Web app).....
March 10, 2017

Έξυπνες πόλεις | Η πρόκληση του 21ου αιώνα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ιδέα της «Έξυπνης Πόλης» δεν είναι στατική… και δεν έχει έναν ορισμό! Είναι μια διαδικασία ή καλύτερα μία σειρά διαδικασιών με τις οποίες οι πόλεις γίνονται πιο «βιώσιμές» και «ανθεκτικές» και με αυτόν τον τρόπο ικανές να ανταποκριθούν πιο γρήγορα στις νέες «προκλήσεις»....
February 13, 2017

Διαχείριση Υδατικών Πόρων και GIS: Η περίπτωση εφαρμογής – Orange County, Καλιφόρνια ΗΠΑ

Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η λειψυδρία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και έτσι η περιβαλλοντική παρακολούθηση των υδατικών πόρων παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της στρατηγικής ...