Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

February 12, 2017

Ψηφιακές Υπηρεσίες και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Πιο κοντά στο ρόλο τους

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών αποτελεί πλέον μία επιτακτική ανάγκη δεδομένου ότι συμβάλουν αποφασιστικά στην ποιότητα και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις....
January 7, 2017

Διαχείριση της διαδικασίας αποχιονισμού με τη βοήθεια της Γεωχωρικής τεχνολογίας | Περίπτωση Μελέτης

Οι Τοπικοί Φορείς είναι επιφορτισμένοι με το έργο του αποχιονισμού των περιοχών ευθύνης τους και κατ’ επέκταση η άρτια διαχείριση του στόλου των εκχιονιστικών μηχανημάτων συμβάλει στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών καταστάσεων ...