Παρακολούθηση χώρων πρασίνου

June 4, 2018

Δήμος Νεστορίου | Διαχείριση και Παρακολούθηση χώρων πρασίνου με τις εφαρμογές GIS Cloud

Ο Δήμος Νεστορίου γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ενσωμάτωσε στο πληροφοριακό του σύστημα τις νέες τεχνολογίες Γεω-πληροφορικής (GIS Cloud) και συγκεκριμένα «ξεκίνησε» από το τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχημάτων την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των Δημοτικών Χώρων Πρασίνου...