Προβολή Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων

July 17, 2017

Τουρισμός και GIS | Τουριστικές Διαδικτυακές Γεωγραφικές Πύλες

Ο τουρισμός, ως βιομηχανία, είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι το τουριστικό προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πληροφορία της «θέσης/τοποθεσίας» τα Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (GIS) αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη και τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος. Οι Τουριστικές Διαδικτυακές Γεωγραφικές Πύλες (Map Portals) αποτελούν πλέον σημεία πληροφόρησης «μίας στάσης»....