Συλλογή Δεδομένων πεδίου

June 4, 2018

Δήμος Νεστορίου | Διαχείριση και Παρακολούθηση χώρων πρασίνου με τις εφαρμογές GIS Cloud

Ο Δήμος Νεστορίου γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ενσωμάτωσε στο πληροφοριακό του σύστημα τις νέες τεχνολογίες Γεω-πληροφορικής (GIS Cloud) και συγκεκριμένα «ξεκίνησε» από το τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχημάτων την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των Δημοτικών Χώρων Πρασίνου...
May 30, 2018
GIS Cloud MDC Lines & Polygons

Νέα Χαρακτηριστικά: Συλλογή Γραμμικών & Πολυγωνικών στοιχείων με την εφαρμογή Mobile Data Collection | GIS Cloud

Τώρα με την εφαρμογή Mobile Data Collection της GIS Cloud εκτός από σημειακά δεδομένα πεδίου μπορείτε να καταγράφετε Γραμμές και Πολύγωνα ενώ βρίσκεστε στο πεδίο...
May 7, 2018
GIS CLOUD SOLUTIONS FOR LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT

Ολοκληρωμένες Λύσεις Γεω-πληροφορικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σήμερα, η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής «υπολογιστικού νέφους» (Cloud Computing) αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και η οποία μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στις υπηρεσίες των ΟΤΑ, με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητας...
March 19, 2018
GIS Cloud Mobile Data Colection

Αφήστε τους χάρτες στο γραφείο… Η εργασία πεδίου δεν έγινε ποτέ πιο εύκολη!

Η εργασία πεδίου για τη συλλογή δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εκπόνησης μελετών και επιβλέψεων έργων ή διαφόρων εργασιών κ.α. Η διαδικασία αυτή απαιτεί μεγάλη προετοιμασία στο γραφείο και ο ‘παραδοσιακός τρόπος’ συλλογής δεδομένων είναι μια χρονοβόρα εργασία...