Τουριστική Γεωγραφική Διαδικτυακή Πύλη

May 7, 2018
GIS CLOUD SOLUTIONS FOR LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT

Ολοκληρωμένες Λύσεις Γεω-πληροφορικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σήμερα, η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής «υπολογιστικού νέφους» (Cloud Computing) αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και η οποία μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στις υπηρεσίες των ΟΤΑ, με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητας...
January 19, 2018

Νέα Χρονιά… Nέες προοπτικές και δυνατότητες!

Με την έλευση της Νέας Χρονιάς … νέες προοπτικές και δυνατότητες ανοίγονται για την αξιοποίηση της γεωχωρικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της GIS Cloud! Το 2018, συνεχίζουμε τη σειρά των Δωρεάν εκπαιδευτικών Σεμιναρίων των εφαρμογών GIS Cloud και των δυνατοτήτων τους …
November 30, 2017

Δωρεάν Σεμινάριο GIS Cloud: Λύσεις Εφαρμογών GIS Cloud για το Δημόσιο Τομέα

Δωρεάν Σεμινάριο GIS Cloud: Λύσεις Εφαρμογών GIS Cloud για το Δημόσιο Τομέα | Μάθετε πώς να ενσωματώσετε τη Γεωγραφική Πληροφορία στη Ροή Εργασίας του Οργανισμού σας...
July 17, 2017

Τουρισμός και GIS | Τουριστικές Διαδικτυακές Γεωγραφικές Πύλες

Ο τουρισμός, ως βιομηχανία, είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι το τουριστικό προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πληροφορία της «θέσης/τοποθεσίας» τα Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (GIS) αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη και τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος. Οι Τουριστικές Διαδικτυακές Γεωγραφικές Πύλες (Map Portals) αποτελούν πλέον σημεία πληροφόρησης «μίας στάσης»....