Χαρτογράφηση ανθρωπιστικής βοήθειας

February 3, 2018

GeoAid | Χαρτογράφηση του δικτύου ανθρωπιστικής βοήθειας της Αθήνας

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η «χαρτογράφηση» των δομών ανθρωπιστικής βοήθειας της Αθήνας καθώς και η δημιουργία ενός διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια....