Διαχείριση Υδατικών Πόρων και GIS: Η περίπτωση εφαρμογής – Orange County, Καλιφόρνια ΗΠΑ

 

Οι Γεω-χωρικές τεχνολογίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη Διαχείριση των φυσικών πόρων, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, στα φυσικά φαινόμενα κ.α..

Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η λειψυδρία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και έτσι η περιβαλλοντική παρακολούθηση των υδατικών πόρων παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της στρατηγικής για την διατήρηση του νερού, τη μείωση της ρύπανσης καθώς και στην αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών.

Μερικές από τις στρατηγικές που ακολουθούν είναι ο σχεδιασμός «εθελοντικών» δράσεων για την συλλογή των σκουπιδιών καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για τις επιπτώσεις από τη ρύπανση των υδατικών πόρων… συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην «αλλαγή» της συμπεριφοράς των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον.

Στην Καλιφόρνια (Orange County) έχουν υιοθετήσει τις λύσεις της GIS Cloud για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων από το 2013 και όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στους πολίτες στο διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέχθηκαν, οργανώθηκαν και απεικονίστηκαν χαρτογραφικά με τη βοήθεια των εφαρμογών της GIS Cloud.

 
 
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η κύρια πρόκληση σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων ήταν η εύρεση ενός πιο αποδοτικού τρόπου συλλογής και εισαγωγής δεδομένων απαραίτητων για τη χαρτογραφική τους απεικόνιση τους σε ένα χάρτη.

Το σημαντικότερο θέμα ήταν η αντικατάσταση της διαδικασίας συγκέντρωσης των δεδομένων στο πεδίο, από τους φακέλους και τα χαρτιά , με μία πιο φιλική και γρήγορη διαδικασία. Έτσι, αντί για να καταγράφουν τα δεδομένα σε χαρτιά και στη συνέχεια να τα εισάγουν σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στο γραφείο, ήθελαν μία λύση για την καταγραφή των δεδομένων στο πεδίο σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα που καταγράφονται στο πεδίο είναι διαθέσιμα την ίδια στιγμή σε έναν χάρτη.

Ακόμη ένα σημαντικό θέμα ήταν η ενσωμάτωση των υφιστάμενων δεδομένων τους στο σύστημα με σκοπό τη διαμοίραση αυτών των δεδομένων στο κοινό για δημόσια χρήση (ανοιχτά δεδομένα), και όχι να τα έχουν κλειδωμένα σε υπολογιστές στο γραφείο.

Επίσης, στο ίδιο σύστημα ήθελαν να ενσωματώνουν τα δεδομένα που λαμβάνουν από τηλεμετρικούς σταθμούς σχετικά με το ύψος της βροχόπτωσης και του επιπέδου της στάθμης του νερού σε πραγματικό χρόνο και να απεικονίζονται στο χάρτη άμεσα καθώς και να δημιουργούνται σχετικές αναφορές.

 
 
Η ΛΥΣΗ

Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω «προκλήσεων» χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα εφαρμογών της GIS Cloud και συγκεκριμένα την εφαρμογή Mobile Data Collection για την συλλογή των δεδομένων πεδίου σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) και tabletsκαι όχι με τη συμπλήρωση χαρτιών - καθώς και την εφαρμογή Map Editor για τη συγκέντρωση, εισαγωγή, διαχείριση και απεικόνιση των δεδομένων σε διαδραστικούς διαδικτυακούς χάρτες.

Για πρόσβαση στο χάρτη... κάντε κλικ εδώ

Επιπρόσθετα, παραμετροποίησαν την πλατφόρμα για να λαμβάνουν τα δεδομένα παρακολούθησης από 80 τηλεμετρικούς σταθμούς και να είναι άμεσα διαθέσιμα.

 
 
ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Η επιλογή των Λύσεων εφαρμογών της GIS Cloud προκρίθηκε με βάση τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει έναντι άλλων όπως η ευκολία και η απλότητα των εφαρμογών – δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να χρησιμοποιήσεις τις εφαρμογές αλλά και η δυναμική τους για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφορετικές πηγές.

Τέλος, με την υιοθέτηση των λύσεων αυτών υποβοήθησαν σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των υποδομών τους.

 
 

Απλές, Εύκολες και Βιώσιμες Λύσεις για τη Γεω-χωρική Διαχείριση του Νερού...

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ