Ψηφιακές Υπηρεσίες

February 3, 2018

GeoAid | Χαρτογράφηση του δικτύου ανθρωπιστικής βοήθειας της Αθήνας

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η «χαρτογράφηση» των δομών ανθρωπιστικής βοήθειας της Αθήνας καθώς και η δημιουργία ενός διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια....
July 20, 2017

Γεωχωρική Τεχνολογία (GIS) & Κατασκευαστικός Τομέας

Τα διάφορα κατασκευαστικά έργα απαιτούν αποτελεσματικό σχεδιασμό, συντονισμό και συνεργασία μεταξύ πολλών «φορέων» που εμπλέκονται σε ένα έργο, όπως οι υπεύθυνοι μηχανικοί έργων, συνεργεία, υπεργολάβοι, προμηθευτές, επιβλέποντες…
July 17, 2017

Τουρισμός και GIS | Τουριστικές Διαδικτυακές Γεωγραφικές Πύλες

Ο τουρισμός, ως βιομηχανία, είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι το τουριστικό προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πληροφορία της «θέσης/τοποθεσίας» τα Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (GIS) αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη και τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος. Οι Τουριστικές Διαδικτυακές Γεωγραφικές Πύλες (Map Portals) αποτελούν πλέον σημεία πληροφόρησης «μίας στάσης»....
July 10, 2017

Χάρτες από τους χρήστες των εφαρμογών GIS Cloud

Οι χρήστες της πλατφόρμας GIS Cloud δημιουργούν διαδικτυακούς χάρτες χρησιμοποιώντας τις διάφορες εφαρμογές (apps) της GIS Cloud και για διαφορετικούς σκοπούς. Δείτε μερικούς από τους δημόσια διαθέσιμους χάρτες των χρηστών της GIS Cloud ...